COVID-19 är den snabbast växande pandemin i modern tid. Samhälle, näringsliv och individer möter svårigheter vi aldrig tidigare sett.

Ingen vet ännu hur stor påverkan kommer att bli. Vad vi däremot vet med säkerhet, är att behovet av tester som visar om personer bär på antikroppar mot viruset är stort och brådskande! Vi måste få människor tillbaka i arbete, företagen att rulla och samhället att stabiliseras.

Utan tillförlitliga tester kommer vi att fortsätta att sväva i ovisshet och inte veta om vi kan gå tillbaka i arbete eller inte.

Det pågår intensiv forskning världen över för att försöka få fram vaccin och tester som kan påvisa om en person varit infekterad och därefter utvecklat antikroppar.

Vi har efter noggranna efterforskningar valt att använda COVID-19 IgG/IgM Rapid Test som testar för två olika typer av antikroppar (IgM och IgG) och är validerat i Sverige av Akademiska sjukhuset i samarbete med Uppsala universitet och presenterat i denna studie.

Testet är CE-märkt och får därmed säljas inom EES. Den underliggande dokumentationen av testet har granskats av Läkemedelsverket i samband med CE-märkningen.

Resultatet av ditt antikroppstest kan ge dig information om hur du bör agera utifrån fyra olika scenarier:
1) Testet påvisar inga antikroppar. Du har inte utvecklat antikroppar mot Covid-19, du bör iaktta försiktighet och följa Folkhälsomyndighetens råd.

2) Testet visar inga antikroppar, men du har/har haft symptom och kan därför vara infekterad och smittsam. Du bör vara extra uppmärksam på eventuella nya symptom och iaktta försiktighet för att förhindra eventuell smittspridning. Ett nytt test kan tas efter sju dagar för att se om du utvecklat IgM antikroppar, dvs antikroppar med kort livslängd.

3) Testet påvisar antikroppar. Du har alltså utvecklat antikroppar mot Covid-19 och är sannolikt immun. Observera att du ändå bör iaktta försiktighet och vara uppmärksam på eventuella nya symptom då man i dagsläget inte vet hur väl antikroppar skyddar mot förnyad infektion.

4) Testet påvisar både korta (IgM) och långa (IgG) antikroppar mot Covid-19 och du har spårbara symptom sedan tidigare i år (2020). Du är då högst sannolikt immun, men bör även fortsatt iaktta försiktighet då man ännu inte vet hur länge en person med antikroppar är immun.

För uppdaterade råd se Folkhälsomyndighetens råd.

Hur går testet till?En sjuksköterska tar ett blodprov genom ett stick i fingret. En droppe blod tillsätts tillsammans med 2–3 droppar buffertlösning i provbehållaren.

Efter ca 15 minuter kan svaret läsas av, men av logistiska skäl kan beskedet dröja upp till 24 timmar och du får besked via sms eller telefonsamtal från läkare.

Vi utför testerna i våra stora, ljusa lokaler vid Odenplan. För större företag kan vi genomföra provtagningarna i era lokaler.

Hur säkert är testet?

Studien som genomfördes av Akademiska sjukhuset i samarbete med Uppsala Universitet visar på hög tillförlitlighet och evidens: 100% sensitivitet och 99,2% specificitet. Studien visade att testets sensitivitet* är 69% för IgM och 93% för IgG och att testets specificitet** är 100% för IgM och 99.2% för IgG.

Studien är publicerad i tidskriften Infection Ecology and Epidemiology, du kan läsa hela artikeln här.

* Sensitivitet = Sannolikheten för positivt testresultat när man har sjukdomen. ** Specificitet = Sannolikheten för negativt testresultat när man är frisk.

Antikroppspåvisning

IgM antikroppar kan påvisas via serum eller plasma efter ca 5–10 dagars infektion. Påvisade IgM antikroppar finns kvar i kroppen upp till ett halvår, men kan ibland ha osäker specificitet. Därför testas även förekomsten av IgG antikroppar med vårt test.

IgG antikroppar bildas senare i kroppen och kan påvisas ca 1–6 veckor efter insjuknande och finns kvar i kroppen i flera år, i vissa fall livslångt. Viktigt att notera är att osäkerheten fortfarande är stor gällande hur länge antikroppar mot Covid-19 finns kvar i kroppen.

COVID-19 IgG/IgM Rapid Test testar därför för både IgM och IgG antikroppar för att få så säkert testresultat som möjligt och visar på bättre resultat med högre träffsäkerhet än andra liknande tester.

COVID-19 IGG/IGM RAPID TEST I MEDIA:

Sveriges Radio: https://sverigesradio.se/avsnitt/1482638

Sveriges Television: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-testar-man-om-vardpersonalen-ar-immun

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/forsta-coronatesterna-pa-aldrepersonal-var-sjunde-hade-haft-virussmittan

Aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/pLeypj/de-testar-antikroppar-pa-vardpersonal

Dagens Industri:

https://www.di.se/nyheter/antikroppstest-far-stod-i-svensk-forskning-det-har-behover-anvandas/

Göteborgs Posten:

https://www.gp.se/nyheter/sverige/snabbtest-f%C3%B6r-covid-19-visar-framg%C3%A5ng-i-ny-studie-1.26764090

TV4:

https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/12579731

https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/dr-mouna-om-nya-coronatester-viktigt-att-s%C3%A4kra-vetenskapen-bakom-12534206

Svenska Dagbladet:

https://www.svd.se/svenska-forskare-jobbar-med-snabbtest-av-corona