I jakten på en snabb viktminskning vänder sig allt fler till estetisk fettsugning. Detta ingrepp tar visserligen bort oönskat fett, men ger långt ifrån hållbara resultat. Samtidigt som denna procedur är både smärtsam och omständlig kan den även medföra diverse risker och är inte heller ideal ur en estetisk synvinkel. Det många inte heller vet är att kroppen faktiskt tenderar att kompensera med ännu fler fettceller efter ett fettsugningsingrepp, till skillnad från den tidigare uppfattningen att fettsugning permanent minskar antalet fettceller. För den som vill uppnå ett långvarigt och hälsosamt resultat finns det med andra ord betydligt bättre tillvägagångssätt.

Ökad vikt efter fettsugning

För den som är ute efter ett bestående resultat som dessutom för med sig positiva hälsoeffekter är fettsugning inte att rekommendera. Visst, fettmassan minskar, i alla fall temporärt, och ger ett synligt resultat (det vill säga när svullnaden och blåmärkena väl lagt sig efter detta omfattande ingrepp). Dock visar studier att fettsugning i själva verket kan motarbeta kroppens viktminskning.

Men hur sker då detta? Jo, det som händer till följd av en estetisk fettsugning är att vi drastiskt minskar i vikt, vilket i sin tur sätter igång en reaktion i kroppen. Vår fettvävnad spelar en avgörande roll i att reglera vår metabolism och fungerar även som en av producenterna bakom viktiga hormon och proteiner som styr kroppsliga funktioner. När vi helt plötsligt blir av med en stor mängd fett under ett ingrepp som fettsugning reagerar fettvävnaden och gör sitt bästa för att kompensera denna förlust som här består av det försvunna fettet. Detta leder istället till att kroppen istället lägger på sig mer hull på andra områden, till exempel kring armar, axlar och rygg.

Fettet kommer tillbaka

Ämnet Visfatin kan pekas ut som en av de stora bovarna i dramat. Detta är ett relativt nyupptäckt ämne och därför inte helt kartlagt, men man vet att det bland annat kan reglera kroppens fettlagring med hjälp av insulin. Man har kunnat se kvinnor som inte är överviktiga och som genomgår en fettsugning får en ökning av detta ämne vilket i sin tur bidrar till att större mängder fett lagras.

Många kliniker som utför fettsugningar lovar guld och gröna skogar, och hävdar att fettcellerna man suger ut aldrig mer kommer tillbaka. Detta är alltså inte fallet. Istället för att ge ett permanent resultat kan fettsugning i själva verket leda till att antalet fettceller ökar, men på andra mindre smickrande ställen. Vid fettsugning av lår och höfter är det till exempel vanligt att fettet dyker upp igen på kroppens övre delar, vilket är ”farligare” ställen för kroppen att lagra fett då paralleller kan dras till bland annat diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Omnihealths laser – ett skonsamt alternativ

Omnihealths laser utgör därför ett skonsammare och mer långvarigt alternativ till smärtsamma fettsugningar. Processen är enkelt och smidig utan biverkningar. Medan du lägger dig till rätta och slappnar av under lasern töms fettcellerna på sitt innehåll, utan att vare sig de, eller resten av kroppen skadas. Efter behandlingen kan du fortsätta din dag som vanligt i vissheten att ingen skada har gjorts på din kropp och att inga biokemiska balanser har satts ur balans. Resultatet är långvarigt och kombineras med professionell rådgivning för kost och hälsa, varav alla steg är evidensbaserade och väl utarbetade.

 

Källor:

https://www.omnihealth.se/varfor-ska-man-inte-fettsuga-sig-ur-estetisk-synvinkel/

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fettet-tillbaka-efter-fettsugning-efter-ett-ar

https://www.omnihealth.se/tjanster/