Någonting som har uppmärksammats under senare års forskning är alla de hemliga ”funktioner” som fettcellen har. Många har länge trott att fettcellen endast agerar lagringsenhet för fett men faktum är ju att den gör mycket mer än så. Bland annat finns det en koppling mellan fettcellen och fertilitet. Det är till exempel tydligt att övervikt och fetma har stor påverkan på flera kroppsliga funktioner så som den reproduktiva hälsan.

 

Vad är infertilitet?

Infertilitet kan definieras som “oförmåga att bli gravid efter 12 eller fler månaders försök genom naturlig befruktning”. Vid befruktning är det av största betydelse att de kvinnliga könskörtlarna fungerar korrekt eftersom de producerar könsceller och könshormoner som kontrollerar utvecklingen av kvinnliga könskarakteristika och därmed stödjer graviditet. Dessa funktioner regleras av endokrina och parakrina faktorer som interagerar med olika celltyper i äggstockarna. Därmed kan dysfunktionalitet av dessa faktorer leda till infertilitet.

 

Koppling infertilitet-fettceller

Risken att drabbas av infertilitet har visat sig vara tre gånger större för överviktiga kvinnor jämfört med normalviktiga kvinnor och flertalet studier har visat att överviktiga kvinnor får kämpa längre för att bli gravida. Övervikt och fetma kan påverka kvinnans fertilitet på många olika sätt. Fetmans påverkan på den reproduktiva funktionen och speciellt på ovulationsavvikelser beror huvudsakligen på neuroendokrina mekanismer som stör äggstockarnas funktioner och har förmågan att påverka ovulationstakten och livmoderslemhinnans receptivitet. Kvinnor som har fetma men som ändå har normala menstruationscykler och till synes normal fertilitet, har lägre cirkulerande nivåer av gonadotropiner, östradiol och inhibin i follikelfasen, vilket kan tyda på att fetman bidrar med en inhiberande effekt på produktionen av dessa hormoner.

 

Dessutom kan överskottet av fria fettsyror från dieten lagras som triacylglycerol i fettceller men när fettcellerna är fulla kommer fettsyrorna att ackumuleras i andra vävnader och bidra med sina toxiska effekter kända som lipotoxicitet. Fettsyrornas lipotoxicitet kan potentiellt förstöra organellerna i oocyter och därmed skada dessa celler. Dessutom har kvinnor med fetma högre nivåer av cirkulerande fria fettsyror som kan skada alla celler förutom fettceller. Detta sker genom att fria fettsyror ökar antalet fria radikaler som kan inducera mitokondriell stress och stress för det endoplasmatiska retiklet i celler, vilket i sin tur resulterar i apoptos av flertalet celler som oocyter.

 

Preimplantationsembryon påverkas också av övervikt och fetma. Hos kvinnor som har fetma är till exempel sannolikheten större att de producerar embryon med dålig kvalité på grund av lipotoxiciteten av embryoceller liknande det som beskrevs för oocyter. Dock finns det motstridig data gällande om fetma har en betydande effekt på livmoderslemhinnan. Även om det finns många faktorer som bidrar till sämre reproduktiv förmåga hos kvinnor med fetma, finns det studier som belyser vikten av de förändringar som sker hos celler i livmoderslemhinnan hos kvinnor med fetma och hur detta ändrar livmoderslemhinnans receptivitet vilket leder till dålig implantation.

 

Hur du kan motverka infertilitet

Eftersom övervikt och fetma ökar risken för infertilitet kan viktnedgång starkt motverka risken att bli infertil. Data visar till exempel att en viktnedgång motsvarande 5-10% av kroppsvikten definitivt kan förbättra fertilitetsnivån. För att snabbt och effektivt tömma fettcellerna på sitt innehåll och därmed motverka lipotoxicitet rekommenderar vi behandling med Verjúlasern som effektivt tömmer fettceller på dess innehåll. Men för att långsiktigt bibehålla en viktnedgång och fettreduktion är det viktigt att få kontroll över sin diet och livsstil. Med Omnihealthmetoden får du inte bara en tömning av fettcellerna med Verjúlasern, utan du får även långsiktig vägledning för att fortsätta leva ditt bästa liv.

 

Referenser:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5845358/