Vår kropp är en otroligt komplex enhet i vilken det försiggår mekanismer som vi knappt ens kan föreställa oss. Vi vet t.ex. att träning är bra för vår kropp och att det är en bra metod för viktminskning, men det är nog inte lika många som vet vilka cellulära processer i kroppen som faktiskt är orsaken till detta. Intressant nog har forskare observerat en stor ökning av ett visst fetthormon vid fysisk aktivitet, som man tidigare trodde var orelaterad till fysisk aktivitet. Denna upptäckt belyser ytterligare vikten av de metaboliska processerna som sker i vår kropp och erbjuder nya sätt att tackla viktminskning på.

Någonting som särskilt belysts i och med denna nya upptäckt, är de olika typerna av fett som finns i människokroppen. Vita fettceller lagrar överbliven energi i form av lipider och spelar en viktig roll gällande övervikt och fetma samt diabetes. Samtidigt är bruna fettceller mer känt som det bra fettet som är rikt på mitokondrier och som förbränner fett och glukos för att generera kroppsvärme och därmed hålla oss varma vid lägre temperaturer.

Fram tills ganska nyligen trodde man att det endast var bebisar som hade brunt fett för att hålla de varma tills att de fick förmågan att själva hålla sig varma. Men efter en upptäckt under 2009 om att även vuxna har låga nivåer av brunt fett, ledde till ett helt nytt forskningsområde där man undersöker hur vitt fett kan omvandlas till brunt fett genom vad man kallar för en ”fett-regulator” med hjälp av fiskolja och injektioner av nanopartiklar som möjliga framtidsutsikter.

Forskningen som påvisade ytterligare funktioner hos den fettförbrännande molekylen
Den nya forskningen som utförs vid “Harvard School of Medicine” och ”Ohio State University Wexner Medical Center” anses vara den första forskningen som på ett omfattande sätt undersöker aktiviteten hos fettkontrollerande molekyler, som kallas för lipokiner, under fysisk aktivitet.

Att utföra denna typ av forskning innebar att undersöka nivåerna av lipokiner innan, direkt efter och flera timmar efter medelintensiv träning hos män och kvinnor i olika åldrar och med olika aktivitetsnivåer. Vissa av försökspersonerna fick cykla i 40 minuter medan andra sprang på ett löpband under 45 minuter. En av forskarna angav att nivåerna av en typ av lipokin ökade rejält hos försökspersonerna under fysisk aktivitet. Denna lipokin som kallas för 12,13-dihydroxy-9Z-octadecenoic acid (12, 13-diHOME) hade tidigare endast haft ett samband med att man utsätter sig själv för kyla, vilket ledde forskarna till att misstänka att denna lipokin utsöndras från bruna fettceller snarare än från vita fettceller. De undersökte denna teori genom att utföra ytterligare en studie, denna gången med möss.

Medan mössen utförde någon typ av träning såg forskarna att aktiviteten hos 12, 13-diHOME höjdes. Då opererade forskarna bort de bruna fettcellerna från mössen och undersökte saken igen. Undersökningen visade att aktiviteten hos 12, 13-diHOME inte ökade under fysisk aktivitet denna gång, vilket indikerade att deras tidigare misstanke om att 12, 13-diHOME utsöndras från bruna fettceller stämde. Detta förbryllade forskarna av några olika anledningar. En av dessa anledningar var att tidigare forskning hade visat att träning sänkte aktiviteten hos bruna fettceller hos människor och gnagare, medan kyla ledde till en högre aktivitet hos dessa celler. Stanford ansåg därför att det var oväntat att se att 12, 13-diHOME utsöndrades från bruna fettceller både efter träning och kyla eftersom det finns mycket data som har visat att kyla och träning har motsatta effekter på bruna fettceller.

Den andra anledningen till att denna upptäckt förbryllade forskarna var att i efterföljande experiment på möss verkade 12, 13-diHOME agera som en signal för bruna fettceller att förbränna fettsyror för energi, vilket också är motsägelsefullt mot tidigare forskning.

En av forskarna på ”Harvard Medical School” ansåg det fascinerande att bruna fettceller fungerar genom att signalera till musklerna att ta upp mer fettsyror för att använda det som energi snarare än att fettet förbränner kalorier under fysisk aktivitet, vilket är vad som sker vid utsättning för kyla. Under fysisk aktivitet tillåts alltså musklerna att använda energi, kontraheras och utföra fysisk aktivitet genom att alla olika typer av metaboliska celler, även inkluderat fettceller, kommunicerar med varandra.

Framtidsutsikter utifrån upptäckten
Forskningsteamets förhoppning är att lära sig mer om hur lipokinen 12, 13-diHOME fungerar och att nya upptäckter så småningom kan vara grunden för avancerade läkemedel som efterliknar effekten av fysisk aktivitet och därmed kan öka muskelfunktion och viktminskning.

Goodyear menar att ju mer kunskap vi har om fysisk aktivitet och hur det påverkar kroppen, desto bättre kan vi förstå hur vi kan tackla metaboliska sjukdomar.

Lipokiners påverkan på kroppen
Utifrån resultaten av forskningen som presenterade ovan, är det tydligt att lipokiner har en stor påverkan på kroppen och speciellt metabolismen. En annan studie har visat att en ökning av just lipiden 12,13-diHOME leder till förbättrad metabolisk hälsa genom att förbättra insulinkänslighet hos skelettmuskulatur samt att lipiden kan öka oxidation av fettsyror och upptag av fettsyror i skelettmuskulaturen.
Referenser
https://newatlas.com/fat-burning-molecule-metabolism/54511/
https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(18)30241-9