Vi alla vet att vår kropp förändras med vår ålder, vilket är en helt naturlig och oundviklig process. Vi blir inte lika rörliga som vi var under unga år och även vårt yttre förändras med stigande ålder. Något som många särskilt oroar sig för när åldern kommer smygandes, är hur deras hy kommer att tappa spänstighet och hur rynkorna sakteliga kommer att etablera sig. Men vad är det egentligen som orsakar denna åldring av huden? Och varför kan inte vår hud behålla dess ungdomliga utseende för alltid?

 

Detta sker under vår hud innan vi åldras

Djupt ner i huden finns en typ av specialiserade celler som kallas för fibroblaster, vilket är en typ av bindvävscell som är vanlig i huden och bland annat utsöndrar kollagen. Fibroblaster utgör tillsammans med den extracellulära matrixen dermis (läderhuden) och fibroblaster producerar proteiner för den extracellulära matrixen som sammankopplar dermis och epidermis. Fibroblaster kommunicerar dessutom med andra celler och utgör en viktig länk för att huden ska kunna återhämta sig från skador.

Utöver detta har vissa fibroblaster förmågan att konverteras till fettceller som lagras under dermis, vilket ger huden ett fylligt och ungdomligt utseende. Dessutom utsöndrar dessa fettceller en peptid som spelar en avgörande roll gällande bekämpning av infektioner. Dessa specialiserade fettceller som finns lokaliserade under huden bidrar alltså inte endast till hudens ungdomliga utseende, utan de spelar även en viktig roll för hudens immunförsvar.

 

Vad händer när huden åldras?

I en studie som publicerades i Immunity under 2018 kan man läsa om hur forskare i San Diego har påvisat hur fibroblaster utvecklas till fettceller och vad som leder till att denna process avstannar när människor åldras.

Forskarna berättar att de har upptäckt hur huden förlorar förmågan att bilda fett under åldrandet. De menar att fibroblasterna förlorar förmågan att konverteras till fettceller och att detta i sin tur påverkar hudens förmåga att bekämpa infektioner och att det kommer att påverka hudens utseende under åldrandet.

Här ska påpekas att viktuppgång inte är rätt väg för att omvandla hudens fibroblaster till fettceller eftersom fetma även påverkar förmågan att bekämpa infektioner. Istället är det ett protein som kontrollerar många cellulära funktioner, benämnt transformerande växtfaktor beta (TGF-β), som hindrar hudens fibroblaster från att omvandlas till fettceller. Detta protein förhindrar även celler från att producera den antimikrobiella peptiden cathelicidin som hjälper till att skydda kroppen från bakteriella infektioner.

Vi vet att bebisar har otroligt len hud, vilket beror på att de har en stor mängd av dessa specialiserade fettceller under huden som gör att deras hud är otroligt bra på att bekämpa vissa typer av infektioner. Dock förlorar åldrade fibroblaster förmågan att omvandlas till fett under huden och därmed även förmågan att bekämpa infektioner. Åldrandet av huden har alltså mycket att göra med bristen på fett under huden.

Ytterligare en väsentlig faktor som bidrar till hudens åldrande, är minskningen av proteinet kollagen som utgör en viktig del av den extracellulära matrixen i dermis. Detta beror främst på ökad aktivitet hos matrix metalloproteinaser (en grupp en enzymer) samt försämrad signalering hos proteinet TGF-β (som nämnts tidigare), vilket induceras av fria radikaler som genereras under åldrandet. Reduktionen av kollagen hindrar interaktionen mellan fibroblaster och den extracellulära matrixen, vilket leder till en försämring av funktionen hos fibroblaster och vidare minskning av mängden kollagen. Även andra komponenter i den extracellulära matrixen såsom elastiska fiber, glykosaminoglukaner och proteoglykaner förändras också vid åldrande, vilket slutligen leder till en reduktion av mängden funktionella komponenter i huden. Denna reduktion kommer i sin tur att resultera i föråldrad hud med rynkor och minskad elasticitet som följd.

 

Studier visar varför åldrande leder till brist på fett under huden

Det var när man utförde studier på musmodeller och möss som man kunde upptäcka varför denna brist på fett uppstår med åldrandet. Forskare började med att i musmodeller använda sig av kemiska blockerare för att inhibera verkan av proteinet TGF-β. Detta ledde till att huden fick tillbaka sitt ungdomliga utseende och tillät hudens fibroblaster att omvandlas till fettceller. När proteinet stängdes av i möss med hjälp av genetiska tekniker fick det samma resultat.

Att förstå de biologiska processerna som leder till en åldersrelaterad förlust av dessa specialiserade fettceller skulle alltså kunna användas för att hjälpa huden bekämpa infektioner. Ett exempel på en patogen bakterie som huvudsakligen ger upphov till infektioner på huden och hjärtat är Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus är dessutom känd som Meticillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA), vilket är antibiotikaresistenta Staphylococcus aureus. När denna antibiotikaresistens uppkommer kan inte penicillin döda bakterien och därmed är den väldigt svår att bekämpa. Därmed blir det av ännu större vikt att hjälpa själva huden bekämpa infektioner.

Framtiden

De långsiktiga målen och möjligheterna med denna typ av forskning är många. Bland annat vill forskarna få en bättre förståelse för spädbarns immunförsvar. Vidare är forskarnas förhoppning att resultaten ger en bättre förståelse för vad som går fel vid sjukdomar som fetma, diabetes och autoimmuna sjukdomar.

 

Referenser:

https://mesh.kib.ki.se/term/D005347/fibroblasts https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181226132847.htm https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31036793/