Sömnproblem kan på många sätt försvåra livet och vardagen. Om du någon gång har haft sömnproblem vet du troligtvis hur viktigt det är med en ordentlig och rutinerad sömn. Enligt Folkhälsomyndigheten har 30% av Sveriges befolkning sömnproblem, en siffra som indikerar att detta är ett stort problem i Sverige. Men du behöver inte gå med sömnproblem i resten av ditt liv, utan i denna artikel kommer vi ta upp en intressant länk mellan sömnproblem och leptinnivåerna i kroppen.

Leptin är först och främst känt som mättnadshormonet som signalerar till vår hjärna att vi inte behöver äta mer. Men det har även uppdagats att leptin har en väldigt stor påverkan på vår sömn. Troligtvis kan alltså dina sömnproblem relateras till problem med leptin.

Det finns tre huvudsakliga tecken på att problem med leptin är orsaken till dina sömnproblem:

  • Du vaknar flera gånger under natten för att gå upp och kissa
  • Du vaknar för tidigt och kan inte somna om
  • Det tar lång tid för dig att somna

Stämmer någon eller några av dessa påståenden in på dig? Då är det troligt att någonting är fel med dina leptinnivåer och i denna artikel kommer vi diskutera hur leptin kan bidra till sömnproblem och viktigast; hur du kan förhindra detta!

Neuroanatomi och neurotransmittorer

Under livet befinner vi oss egentligen i ett av två tillstånd; antingen är vi vakna eller så sover vi. Det som hjälper till att hålla dig vaken eller få dig att somna är ett center av flertalet neuroner i hjärnan.

Det finns endast ett center med nervceller i hypotalamus i hjärnan som främjar sömn och detta center kallas för ventrolaterala preoptiska arean (VLPO). Detta center använder neurotransmittorn GABA för att signalera till dina ”vakenhetscenter” att ta det lugnt. Alkohol och sömntabletter fungerar likt GABA och kan därmed bidra till att lugna ner dina ”vakenhetscenter”.

Vad gäller center med nervceller som främjar vakenhet så finns det desto fler;

  • Den tuberomamillära kärnan (TMN): utsöndrar histamin
  • Locus coeruleus (LC): utsöndrar noradrenalin
  • Rafekärnorna: frisläpper serotonin
  • Det limbiska systemet: kontrollerar många känslor och är överaktivt vid kronisk stress
  • Ventrala tegmentområdet: kontrollerar dopamin
  • Substantia Nigra: kontrollerar dopamin
  • De laterala tegmentalkärnorna: kontrollerar acetylkolin

Det som är gemensamt för alla dessa vakenhetscenter i hjärnan är neuronerna orexin som reglerar vakenheten. Det intressanta här är att leptin direkt avgör funktionen hos orexinneuronerna!

Vad händer när leptin inte fungerar korrekt?

När leptin inte aktiverar orexinneuronerna korrekt leder det till att du kan få en otillräcklig mängd av de hormoner som håller dig pigg och alert under dagen. Dessa hormoner är då dopamin, histamin, noradrenalin och serotonin (de hormoner som utsöndras från vakenhetscenterna i hjärnan).

Vidare har leptin en annan stor koppling till sömnen genom att påverka den paraventrikulära regionen (PVN) av hypotalamus som kontrollerar det sympatiska nervsystemet så att det slutligen utsöndrar kortisol som får blodet att pumpa snabbare.

PVN kan även aktivera den bakre hypofysen så att den utsöndrar antidiuretiskt hormon (som hindrar dig från att kissa på natten) och oxytocin (som hjälper dig att somna).

Om du har leptinresistens kommer det sympatiska nervsystemet att vara överaktivt samtidigt som det antidiuretiska hormonet och oxytocin inte kan aktiveras. Därav leder leptinresistens till att du får problem med att behöva gå upp och kissa flera gånger på natten, problem med att somna samt problem med att vakna för tidigt (på grund av för mycket kortisol).

Varför får man leptinresistens?

Det finns fyra huvudsakliga orsaker till leptinresistens och de har antingen att göra med leptinreceptorer eller själva leptinmolekylen. Man kan dela upp dessa problem i kvantitativa och kvalitativa problem.

-Kvantitativa problem med leptin

Det finns två huvudsakliga kvantitativa problem med leptin: antingen är leptinnivåerna för höga eller för låga. Nivåerna av leptin är ofta för låga under för lång tid vid tillstånd som anorexia eller vid för lågt kaloriintag under lång tid. Detta beror på att leptin utsöndras från fettceller och tillstånd som anorexia och ätstörningar innebär ofta en låg nivå av kroppsfett. Därmed får man även en för låg nivå av leptin i kroppen varav leptinsystemet inte fungerar som den ska (det finns inte tillräckligt mycket leptin som kan binda till leptinrceptorerna).

Leptinnivåerna i kroppen kan även vara för höga på grund av en för hög nivå av kroppsfett eller ett för högt kaloriintag. Trots att detta innebär att det finns tillräckligt med leptin för att aktivera leptinsystemet, innebär det också kvantitativa problem med leptinreceptorerna.

-Kvalitativa problem med leptin

En väldigt intressant förmåga hos leptinmolekylen är att den kan absorbera UV-strålning från solen. När någonting absorberar ljus blir det mer energirikt och kan därmed utföra ett större arbete. Detta gäller alltså även för leptinmolekylen när den absorberar UV-strålning. De mer energirika leptinmolekylerna kan öka reaktionshastigheten med leptinreceptorerna och därmed ökar funktionen hos leptinsystemet. Allt detta utan att kvantiteten hos varken leptinmolekylerna eller leptinreceptorerna ändras.

Bonus: ju mer solljus du får på kroppen desto smalare runt midjan blir du. Se bara till att du inte bränner dig!

-Kvantitativa problem med leptinreceptorer

Det finns två huvudsakliga anledningar till att leptinreceptorn minskar i kvantitet:

Dina celler minskar antalet leptinreceptorer på cellmembranen som respons på kroniskt förhöjda leptinnivåer i blodet. Detta är en av anledningarna till att personer som har varit överviktiga i flera år har svårt att gå ner i vikt och kontrollera aptiten; deras leptinsystem fungerar helt enkelt inte lika bra på grund av det låga antalet receptorer.

Leptinreceptorer kan förstöras av ett protein som kallas för ”matrix metalloproteinase-2 (MMP-2)”. Detta protein kan i sin tur aktiveras av blått ljus. Blått ljus kan alltså förstöra leptinreceptorer och därmed bidra till leptinresistens. Blått ljus får vi från LED-TV, mobiltelefoner, belysning med mera.

-Kvalitativa problem med leptinreceptorer

SOCS3 (suppressor of cytokine signaling) är en molekylär suppressor som är ansvarig för dysfunktionella leptinreceptorer. Om dessa molekyler överaktiveras kommer leptinresistens att utvecklas. Något som kan orsaka överaktivering av SOC3 är blått ljus! Blått ljus vid fel tillfällen stör dygnsrytmen och ökar mängden SOCS3 som i sin tur inducerar leptinresistens.

Hur kan man förhindra leptinresistens och därmed få bättre sömn?

-Leptinkvantitet

Om du har en för låg mängd av leptin i kroppen beror det troligtvis på att du har en för låg mängd kroppsfett. Därav är en bra lösning att öka ditt kaloriintag. Om du istället har en för hög mängd av leptin i kroppen beror det troligtvis på att du har en för hög mängd kroppsfett. Därav ska du tvärtom minska ditt kaloriintag.

-Leptinkvalitet

För att öka kvaliteten hos leptin kan det vara en bra idé att spendera lite tid utomhus i solen och få lite UV-strålning på kroppen. Som nämndes tidigare absorberar leptin UV-strålning och leptinet blir därmed mer energirikt och får leptinsystemet att fungera mer effektivt.

-Leptinreceptorer-kvantitet

Eftersom leptinreceptorer kan förstöras av ett protein som aktiveras av blått ljus är det bra att hålla dig borta från det blåa ljuset. Genom att minska dina nivåer av leptin långsiktigt kan antalet leptinreceptorer öka.

-Leptinreceptorer-kvalitet

Blått ljus kan även orsaka överaktivering av SOC3 som är ansvariga för dysfunktionella leptinreceptorer. Blått ljus vid fel tillfällen stör dygnsrytmen och ökar mängden SOC3 som i sin tur inducerar leptinresistens. Därför är det bra att ha en funktionell dygnsrytm och t.ex. använda glasögon som blockerar blått ljus.

Omnihealths behandling för bättre sömn

I denna artikel har det klargjorts att leptin har en stor påverkan på sömnen genom att hormonet påverkar den paraventrikulära regionen (PVN) av hypotalamus. PVN kontrollerar i sin tur det sympatiska nervsystemet så att det slutligen utsöndrar kortisol som får blodet att pumpa snabbare och PVN aktiverar även den bakre hypofysen så att den utsöndrar antidiuretiskt hormon (som hindrar dig från att kissa på natten) och oxytocin (som hjälper dig att somna).

Leptinresistens är den huvudsakliga faktorn till sömnproblem på grund av att det leder till att det sympatiska nervsystemet blir överaktivt samtidigt som det antidiuretiska hormonet och oxytocin inte kan aktiveras. Sömnproblemen blir därför i form av att du får problem med att behöva gå upp och kissa flera gånger på natten, problem med att somna samt problem med att vakna för tidigt (på grund av för mycket kortisol).

I artikeln har vi gått igenom flera metoder för att förhindra leptinresistens. En ytterligare effektiv metod för att förhindra låga nivåer av leptin och därmed förhindra en möjlig orsak till leptinresistens är genom behandling med Omnihealths laser.

Med Omnihealths laser får du en behandling för effektiv tömning av fettceller på dess innehåll. Eftersom fettceller utsöndrar leptin kan tömningen även leda till förhöjda leptinnivåer i kroppen. Detta kan förhindra leptinresistens och därmed leda till bättre sömn!

Referenser:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3601091

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3090157

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10878498

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3392306

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/162936826-

http://www2.bio.ku.dk/bibliotek/phd/Zigmantas%20Toleikis.pdf

https://news.northwestern.edu/stories/2014/04/morning-rays-keep-off-the-pounds

https://stm.sciencemag.org/content/10/455/eaah6324

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1484406/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25161884