Det är vanligt att man under klimakteriet upplever att ens sömn påverkas i hög grad. Många kvinnor upplever sömnproblem i varierande grad och för vissa kan det påverka vardagen väsentligt. Här kommer vi gå igenom möjliga orsaker till att sömnproblem uppkommer under klimakteriet samt vilka trix man kan ta till för att få en förbättrad sömn och därmed en bättre resa genom klimakteriet!

Varför är sömnproblem vanligt under klimakteriet?

Sömnproblem kan delvis bero på de värmevallningar och svettningar som är vanligt förekommande under klimakteriet och som ofta uppkommer under natten och därmed stör sömnen. Vidare har den fluktuation av till exempel östrogen som sker hos kvinnor i klimakteriet, en stor påverkan på de signalsubstanser som används för signalering i det centrala nervsystemet. Påverkan på dessa signalsubstanser anses vara en bidragande orsak till de sömnproblem som uppstår under klimakteriet. Dessutom minskar nivån av sömnhormonet melatonin under klimakteriet och detta anses kunna bidra till sömnproblem under klimakteriet.

Signalsubstanser

Serotonin är en av de signalsubstanser som är aktiva i det centrala nervsystemet och serotonin kanske främst är kopplat till vår psykiska hälsa. Dock är serotonin också en prekursor till hormonet melatonin som gör att vi blir sömniga, vilket innebär att en normal nivå av serotonin också är viktigt för vår sömn. Hormonet östradiol bidrar på olika sätt till en ökad nivå av serotonin i kroppen varav en lägre nivå av serotonin är att vänta sig under klimakteriet eftersom även nivån av östradiol sjunker då. En låg transmission av serotonin är kopplat till bland annat depression, nedstämdhet, ångest samt sömnproblem och i och med att serotonin också är en prekursor till sömnhormonet melatonin, anses en låg nivå av serotonin kunna bidra till sömnproblem under klimakteriet.
Det finns dessutom ett flertal andra signalsubstanser som påverkas i klimakteriet och detta kan möjligen också kopplas till sömnproblem. Mer information om detta finns att tillgå i Omnihealths digitala kurs om klimakteriet!

Melatonin

Hormonet melatonin har en viktig roll i regeringen av den cirkadiska sömn-, och vakenhetscykeln och kallas ofta för sömnhormonet eftersom det bidrar till vår sömnighet. Nivån av melatonin minskar normalt med åldern eftersom tallkottkörteln som utsöndrar melatonin förkalkas med åldern. Dock har man dessutom observerat att nivån av melatonin specifikt minskar när kvinnor närmar sig klimakteriet, vilket i sin tur påverkar den cirkadiska rytmen och sömnen. Detta beror på att syntes och utsöndring av melatonin delvis regleras av hormonen östrogen och progesteron, varav en minskning av dessa hormoner i och med klimakteriet påverkar nivåerna av melatonin. Eftersom melatonin är det hormon som får oss att känna oss sömniga, kopplar man främst den minskade produktionen av melatonin under klimakteriet till de sömnproblem som ofta uppstår under klimakteriet.

Vad kan man göra för att få en bättre sömn?

Eftersom nivån av serotonin sjunker under klimakteriet och serotonin är en prekursor till sömnhormonet melatonin, kan det vara behjälpligt att försöka öka nivån av serotonin i kroppen. Ett naturligt sätt att göra detta på är genom att vistas i solen eftersom det har visat sig att solljus bidrar till en högre nivå av serotonin. Man tror att detta sker genom att solljus direkt stimulerar produktionen av serotonin genom huden. Eftersom serotonin också är viktigt för humöret kan detta även leda till bättre mental hälsa.
Som nämnts anses även den lägre produktionen av melatonin under klimakterier vara en bidragande faktor till sömnproblem under klimakteriet. Att öka nivån av serotonin kan, som nämnts ovan, till viss del också öka nivån av melatonin. Dock är det dessutom vanligt att ta tillskott av melatonin för att återfå en normal nivå av melatonin i kroppen. Det har i flertalet studier visat sig att administrering av melatonin är behjälpligt för behandling av menopausala symptom som sömnproblem, vilket delvis beror på att melatonin har en sömninducerande effekt. Men det beror dessutom på att melatonin hjälper till att justera den cirkadiska rytmen och specifikt den cirkadiska sömn-, och vakenhetscykeln, vilket också är otroligt viktigt för en bättre sömn.

Referenser

Rybaczyk, L. A., Bashaw, M. J., Pathak, D. R., Moody, S. M., Gilders, R. M., & Holzschu, D. L. (2005). An overlooked connection: serotonergic mediation of estrogen-related physiology and pathology. BMC women’s health, 5, 12. https://doi.org/10.1186/1472-6874-5-12
Jehan, S., Jean-Louis, G., Zizi, F., Auguste, E., Pandi-Perumal, S. R., Gupta, R., Attarian, H., McFarlane, S. I., Hardeland, R., & Brzezinski, A. (2017). Sleep, Melatonin, and the Menopausal Transition: What Are the Links?. Sleep science (Sao Paulo, Brazil), 10(1), 11–18. https://doi.org/10.5935/1984-0063.20170003
Slominski, A., Wortsman, J., & Tobin, D. J. (2005). The cutaneous serotoninergic/melatoninergic system: securing a place under the sun. FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 19(2), 176–194. https://doi.org/10.1096/fj.04-2079rev