Fetma definieras som kraftig övervikt och en person anses ha fetma när denne har ett BMI som är 30 eller högre. Övervikt och fetma är idag väldigt vanligt i befolkningen och år 2018 visade en undersökning av Folkhälsomyndigheten att 51% av Sveriges befolkning i åldrarna 16–84 år har övervikt eller fetma. Enligt Folkhälsomyndighetens prognostisering till 2030 kommer andelen med övervikt och fetma i befolkningen att fortsätta öka. Övervikt och fetma är alltså ett stort samhällsproblem och i denna artikel kommer vi att gå igenom varför man får fetma, vilka risker fetma innebär samt hur man kan behandla fetma.

Varför får man fetma?
Fetma kan bero på många olika orsaker. Först och främst handlar det om ohälsosamma levnadsvanor där man äter för mycket samtidigt som man rör på sig för lite, varav den överblivna energin från kosten lagras som fett i kroppen. Att man äter för mycket kan i sin tur bero på olika sjukdomar som påverkar omsättningen av hormoner i kroppen. Ett exempel på det är leptinresistens som innebär att hjärnan inte får signaler från leptinmolekylerna varav mättnadssignalerna från leptin uteblir och då tror hjärnan att din kropp svälter även då den har för mycket lagrad energi i fettcellerna. Detta leder i sin tur till att hjärnan ändrar sitt beteende för att återfå mer fett i fettcellerna och hjärnan kommer därmed skicka ut signaler som gör att du känner dig mer hungrig och äter mer samt minska dina energinivåer och få dig att bränna färre kalorier under vila. Båda dessa faktorer bidrar till att din kropp lagrar mer fett och leptinresistens är därmed troligen en av de huvudsakliga biologiska orsakerna till övervikt.

Fetma kan även vara genetiskt betingat då du kan ha en ärftlig förmåga att lagra fett lättare än andra. Dessutom har sömnen en stor roll när det gäller utvecklingen av fetma. Under sömnen regleras de så kallade aptithormonen leptin och ghrelin. Det så kallade mättnadshormonet leptin stimuleras under sömn medan hungerhormonet grehlin dämpas under sömn. Det motsatta gäller vid otillräcklig och oregelbunden sömn, varpå sömnbrist kan leda till att man känner sig mer hungrig och troligtvis äter mer än man behöver.

Vilka risker finns det med fetma?
Fetma är väldigt ohälsosamt och det innebär ökad risk för sjukdomar som till exempel högt blodtryck, diabetes typ 2 och belastningsskador i lederna. Dessutom kan fetma orsaka att kroppens system för att styra blodtryck, blodsocker och blodfetter fungerar sämre. Cancerfonden har även rapporterat att 2000 cancerfall per år är kopplade till övervikt och fetma.

Hur du kan behandla fetma
Till följd av alla riskfaktorer som fetma innebär, är det av stor vikt att man som individ vet hur man ska bära sig åt för att behandla sin fetma. Det är bland annat viktigt att förbättra sina levnadsvanor och lägga om sin kost så att man genom den kan gå ner i vikt och bli av med överblivet fett. En effektiv metod för att tömma fettcellerna och därmed minska i fettprocent är genom behandling med Omnihealths laser. Verjúlasern har ett FDA 510k godkännande bakom sig och är utvärderad genom vetenskaplig gold standard. Laserns laserstrålar tömmer fettcellerna på dess innehåll och samtidigt frisläpps bland annat hormonet leptin från fettcellerna, vilket kan bidra till en ökad mättnadskänsla och minskat matintag.

Omnihealth erbjuder även Omnihealthmetoden som innefattar behandling med Verjúlasern, kostrådgivning och rådgivning kring den cirkadiska rytmens påverkan på din ämnesomsättning. Därmed kan denna metod även bidra till långsiktig viktminskning och mer hälsosamma levnadsvanor.

Referenser:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/overvikt-och-fetma/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/fu-overvikt-och-fetma/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar–besvar/mage-och-tarm/fetma/overvikt-och-fetma-hos-vuxna/
https://www.cancerfonden.se/minska-risken/overvikt