Celluliter, eller gynoid lipodystrofi som är den medicinska benämningen, är underhudsfett som har klumpat ihop sig under huden och därmed ger huden ett ojämnt utseende (också kallat apelsinshud). Celluliter är väldigt vanligt hos kvinnor och drabbar ca. 90% av alla kvinnor som är förbi ungdomsåren. Det är mer ovanligt att män drabbas av celluliter men män med hormonrubbningar såsom hypogonadism och testosteronbrist kan också drabbas av celluliter.

Celluliter uppkommer särskilt på kroppsdelar där kvinnor på grund av sina kvinnliga könshormoner lägger på sig fett. Det är därmed vanligt att kvinnor får celluliter på låren, stussen och nedre magen. Uppkomsten av celluliter har ingen koppling till övervikt då övervikt beror på en ökning av antalet fettceller och en ökning av storleken hos fettceller. Dock kan celluliter bli mer synligt vid övervikt pga. den ökade andelen underhudsfett.

Celluliterna kan te sig olika hos olika människor. För vissa syns celluliterna endast om huden trycks samman eller om musklerna spänns medan de för andra syns även vid avslappnat tillstånd.

Varför uppkommer celluliter?

Orsaken till uppkomst av celluliter är multifaktoriellt och beror alltså på flera olika faktorer. Det är troligt att det beror på förändringar i den intercellulära substansen hos den subkutana vävnaden, hypodermis, och förändringar i den vaskulära och lymfatiska mikrocirkulationen.

Ultraljudsundersökningar har visat att celluliter är bråckliknande förtätningar i fettvävnaderna som framträder under huden. Detta tillsammans med dålig blodcirkulation tros vara en stor möjlig orsak till uppkomsten av celluliter. Sämre blodgenomströmning leder till vattenansamlingar i vävnader och bidrar till att toxiner och slaggprodukter bildar ansamlingar som tillsammans med trycket från uppsvällda fettceller bildar ojämnheter i huden. Uppkomsten av celluliter beror också på olikheter i den strukturella anatomin hos den subkutana vävnaden hos kvinnor med en möjlig påverkan från östrogen.

Hur kan man bli av med celluliter?

En dålig kosthållning tros vara en av anledningarna till uppkomsten av celluliter. Sämre kost leder till en större ansamling av slaggprodukter och toxiner, vilket vissa tror leder till bildandet av celluliter. Därmed kan en bättre kosthållning med en nedskärning av bland annat mättat fett och vitt mjöl vara en bra åtgärd för att bli av med celluliter. Även detox ska vara effektivt eftersom det renar kroppen från toxiner som också anses vara en orsak till uppkomsten av celluliter.

En vanlig behandlingsmetod för celluliter är massage. Man kan själv massera celluliterna och stimulera blodcirkulationen, vilket kan bryta upp vätska under huden och leda till ett jämnare utseende. Det finns även professionell djupmassage som stimulerar vävnaden som mjuknar och dräneras på vätska. Detta minskar trycket mot huden vilket i sin tur minskar celluliternas synbarhet.

En mer innovativ behandlingsmetod på Omnihealth för celluliter är vår laserbehandling. Lasern tränger in i huden och påverkar cellerna på olika sätt, vilket leder till märkbara kliniska effekter. En studie utförd av Erchonia har visat att effekten av behandling med Verjúlasern är väldigt effektivt mot celluliter.

Studie av cellulitbehandling med Verjúlasern

Erchonia har i över mer än ett decennium studerat effekterna av låglaserterapi med Verjúlasern (sex 532 nm gröna dioder som var och en emitterar 17mW) på fettceller. Utifrån flertalet studier har man kunnat se att laserterapin har förmågan att på ett effektivt sätt tömma fettcellerna på dess innehåll, vilket innefattar triglycerider och fettsyror. Liksom för studier av laserterapins effekt på fettceller, har Erchonia också tillägnat en placebo-kontrollerad, randomiserad, dubbelblind, multi-centrerad klinisk studie (n=34) till låglaserbehandling med Verjúlasern på celluliter. Lasern som användes under studien bestod av sex 532 nm gröna dioder som var och en emitterade 17mW.
Studien innefattade friska försökspersoner som var 18-55 år och hade en önskan att förbättra utseendet av deras celluliter. Försökspersonerna hade måttliga celluliter på båda lår och på rumpan. Celluliterna graderades som grad två och tre på ”Nurnberger-Mueller skalan”.
Denna dubbelblinda studie valde slumpmässigt ut vilka försökspersoner som skulle erhålla behandling med Verjúlasern samt vilka som skulle få placebobehandling. Studien innefattade 34 personer i varje behandlingsgrupp. Lasermaskinen kunde enkelt aktiveras via två knappar. Utifrån om det var en försöksperson som skulle erhålla laserbehandlingen eller om det var en försöksperson i placebogruppen tryckte försöksledaren på knappen som aktiverade den riktiga 17mW, 532 nm lasern eller knappen som aktiverade den ”falska” 1,25 mW, 532 nm dioden (LED) som emitterade grönt ljus. Eftersom det falska LED-ljuset är omöjligt att skilja från det gröna laserljuset och försökspersonerna hade på sig säkerhetsglasögon under behandlingen, kunde varken försökspersonen eller försöksledaren veta vilken behandling som erhölls.
Behandlingsperioden pågick under två veckor och under denna period genomgick varje försöksperson tre behandlingar per vecka med 2-3 dagars mellanrum mellan behandlingarna. Försökspersonerna låg på rygg och lasermaskinen befann sig ca. 10 cm ovanför magen med fokus på naveln. Lasermaskinen var aktiv under 15 minuter varpå. Efter det vände försökspersonen på sig och låg istället på mage varav lasermaskinen återigen befann sig ca. 10 cm ovanför ryggen med fokus ovanför naveln. Lasermaskinen var aktiv under 15 minuter.

Resultatet av studien

I gruppen som fick behandling med lasern var 19 av totalt 34 försökspersoner nöjda med resultatet av studien, jämfört med 3 av 34 personer i placebogruppen. Två försökspersoner i gruppen som erhöll behandling med lasern fick en 2-stegs förbättring på Nurnberger-Muller skalan vid slutet av den två veckor långa behandlingen, respektive fyra personer vid uppföljningen sex veckor senare. Ingen av försökspersonerna i placebogruppen erhöll denna 2-stegs förbättring.

En 1-stegs förbättring på Nurnberger-Muller skalan vid slutet av den två veckor långa behandlingen kunde ses hos 56% av försökspersonerna i gruppen som erhöll behandling, jämfört med 3% i placebogruppen.

En majoritet av försökspersonerna i placebogruppen visade inte på någon förändring i Nurnberger-Muller skalan efter behandlingsperioden på två veckor (94%), jämfört med försökspersonerna i gruppen som erhöll laserbehandling (35%).

Slutsats av studien

Resultatet av denna studie indikerar att behandling med Verjúlasern är en effektiv behandlingsmetod för att erhålla en förbättring av utseendet av celluliter. Verjúlasern erbjuder ett revolutionerande sätt att behandla celluliter på jämfört med tidigare behandlingsmetoder som går ut på att massera det drabbade området för att uppnå en förbättring.

Hur fungerar cellulitbehandling med Verjúlasern?

Den exakta verkningsmekanismen av Verjúlasern är ännu okänd men tidigare studier har bevisat att 532 nm lasern inducerar en biologisk kaskad på cellnivå som resulterar i tydliga kliniska effekter. Däribland ökar lasern bildandet av kollagen och en hypotes är därför att laserbehandlingen leder till en fastare hud till följd av stimuleringen av nytt kollagen. Därmed kan behandlingen med Verjúlasern vara en effektiv metod för att minska celluliterna genom att behandlingen gör huden mer fast.

Referenser

https://kurera.se/celluliter-har-ar-10-naturliga-knep-som-hjalper/