Leptin är det hormon som till stor del är associerat till att hantera vår aptit. Det kallas också för mättnadshormonet. Detta hormon utsöndras av fettcellerna i kroppen och även av enterocyter som finns i tunntarmen. Leptin har flertalet funktioner i kroppen och några av dessa är relaterade till fertilitet, immunitet och hjärnfunktion.

Det är inte en slump att leptin kallas för mättnadshormonet, utan detta beror på att huvudfunktionen hos hormonet leptin är att tala om för hjärnan (hypotalamus) att när det finns tillräckligt med lagrade fettceller i kroppen behöver du inte äta mer och kan därmed bränna kalorier i normal takt. Vill du läsa mer om varför fettcellen är så viktig ska du klicka här.

Leptinsystemet utvecklades evolutionärt för att hindra människan från att svälta och äta för mycket; båda dessa saker skulle ha gjort det svårare för människan att överleva i naturen. Leptinsystemet är därmed väldigt effektivt, men idag är det snarare så att leptin är väldigt effektivt när det gäller att hindra oss från att svälta medan någonting har förstörts i mekanismen som hindrar oss från att äta för mycket.

Potentiella problem med leptin

När kroppen fungerar korrekt producerar överskottet av fettceller leptin. På så sätt kommunicerar leptin med hypotalamus och aptiten hålls låg. Detta tillåter också kroppen att förbränna fettet som lagras och använda fettet som energi istället för att energin kommer från födan. Det som sker är en naturlig utsöndring av fria fettsyror från fettcellen. Omnihealths laser gör exakt samma sak.

En person som är överviktig har mycket lagrat fett i sina fettceller. Eftersom fettceller producerar leptin i proportion till dess storlek, kommer överviktiga personer att ha höga nivåer av leptin i kroppen. Såsom leptin ska fungera i kroppen, borde dessa höga nivåer av leptin leda till mättnadssignaler till hypotalamus och därmed en begränsning av matintaget. Problemet här är att deras leptinsignalering inte fungerar som den ska. Det kan alltså finnas höga nivåer av leptin i kroppen utan att hjärnan får några signaler om detta.
Detta tillstånd kallas för leptinresistens och är troligen en av de huvudsakliga biologiska orsakerna till övervikt. När hjärnan inte får signalen från leptin tror hjärnan att din kropp svälter även då den har för mycket lagrad energi i fettcellerna. Detta leder i sin tur till att hjärnan ändrar sitt beteende för att återfå mer fett i fettcellerna och hjärnan kommer därmed:

  • skicka ut signaler som gör att du känner dig mer hungrig och äter mer
  • minska dina energinivåer och få dig att bränna färre kalorier under vila

Vad händer när kroppen har en låg mängd av leptin?

En låg mängd av leptin i kroppen kan orsakas av det medfödda tillståndet ”Congenital leptin deficiency” som innebär att man har medfödd leptinbrist. Detta tillstånd orsakas av mutationer i LEP-genen. Denna gen producerar hormone leptin och mutationer I genen leder därmed till alldeles för låga nivåer av leptin eller utebliven produktion av leptin. Detta resulterar i sin tur till att leptin inte kan signalera till hypothalamus och därmed uteblir mättnadskänslan, vilket i sin tur leder till ökade hungerkänslor och viktuppgång till följd av ökat födointag.
Eftersom detta är ett medfött tillstånd leder det ofta till barnfetma och på så sätt försenad pubertet. För att behandla tillståndet med leptinbrist ges till exempel leptininjektioner som det sker forskning på i bland Japan.
Nedan följer ett antal exempel på vad du själv kan göra för att öka dina leptinnivåer:

  • Få i dig tillräckligt med fiber
  • Begränsa din konsumtion av fruktos
  • Ät långsamma kolhydrater
  • Ät protein till frukost
  • Ät Omega-3 från naturlig källa

Leptin och viktminskning

Leptin spelar en viktig roll för viktminskning. Hormonet är involverat i regleringen av aptit, det förbränner en enorm mängd kalorier och reglerar ämnesomsättningen.

Eftersom leptin skickar signaler till hjärnan om att det finns tillräckligt med fett i fettcellerna och hjärnan i sin tur skickar ut mättnadssignaler, är leptin otroligt viktigt för att du ska känna dig mätt och därmed inte äta för mycket.
Det har observerats att leptinhormonet har en fast tröskel, vilken är individuell för varje person och är genetiskt inställd. När nivåerna är över individens tröskel är din hjärna ansvarig för att känna av att det finns tillräckligt med energi för din kropp att förbränna fett i normal takt.
Vanligtvis när människor är på diet, konsumerar de färre kalorier och därför töms fettcellerna på fettsyror (fettcellerna minskar i storlek) så att dessa kan användas som energi i kroppen. Eftersom fettcellerna producerar leptin i proportion till deras storlek, kommer mängden leptin i kroppen också att minska under en diet.
När mängden leptin minskar känner hypotalamus att nivåerna är låga och ger kroppen signaler om att minska ämnesomsättningen, värmeproduktionen och din aktivitetsnivå för att spara energi. Det går även ut signaler om att öka hungern och aptiten – allt för att du inte ska svälta dig själv och rubba kroppens balans och därmed äventyra dess överlevnad.

Detta är en trolig anledning till att många personer till en början går ner i vikt under en diet för att snabbt därpå gå upp i vikt igen.
Eftersom produktionen av leptin påverkas negativt av ett energiunderskott kan det vara gynnsamt att under en diet ha vissa dagar i veckan där man äter lite mer än vanligt eftersom leptinproduktionen ökar vid ett ökat näringsintag.

Leptin och sömn – relation

Hormoner påverkas av sömnen i allra högsta grad. Till exempel regleras de så kallade aptithormonen leptin och ghrelin. Studier som har undersökt kopplingen mellan leptin och sömn har visat att de som vanligtvis sover endast omkring fem timmar har i genomsnitt 15,5 % lägre leptinnivåer än de som vanligtvis sover åtta timmar.

Det aptitkontrollerande hormonet leptin stimuleras under sömn medan grehlin, som också brukar benämnas hungerhormonet, dämpas under sömn. Likaså gäller att nivåerna av leptin i kroppen ofta minskar vid sömnbrist medan hungerhormonet ghrelin ökar, varpå man känner sig mer hungrig och troligtvis äter mer än man behöver. Det är allttså väldigt tydligt att leptin påverkas av sömnen och att det är väldigt viktigt med en bra sömnrutin för att bihålla en bra nivå av hormonet leptin.

Omnihealth och leptin

Omnihealths laser erbjuder en effektiv behandling för effektiv tömning av fettceller på dess innehåll. Många av våra kunder upplever en mättnadskänsla efter behandling, vilket indikerar att behandlingen även har en hormonell effekt och höjer leptinnivåerna i kroppen.

Källor:
https://www.healthline.com/nutrition/leptin-101#reversing-resistance
https://ghr.nlm.nih.gov/condition/congenital-leptin-deficiency#
https://kurera.se/vad-hander-i-kroppen-nar-vi-sover/