Östrogen är ett könshormon som ofta benämns ”det kvinnliga könshormonet”. Trots denna benämning produceras östrogen i både den kvinnliga och manliga kroppen, men det finns en avsevärt högre mängd östrogen i den kvinnliga kroppen. Könshormonet östrogen tillverkas på flera olika platser i kroppen och har effekt på många olika organ och vävnader.

Hos kvinnor spelar östrogen en viktig roll i utvecklandet och underhållandet av fortplantningssystemet och kvinnliga karakteristika. Dessutom bidrar östrogen till kognitiv hälsa, benhälsa och funktionen hos det kardiovaskulära systemet samt andra viktiga kroppsprocesser.

Östrogen är egentligen en grupp steroidhormoner där de viktigaste kroppsegna östrogenerna innefattar östradiol, östron och östriol. Östradiol anses vara det viktigaste av dessa hormoner och det är också östradiol man mäter vid provtagning. Hos kvinnor tillverkas den största delen av detta hormon i äggstockarna men mindre mängder östradiol bildas också i binjuren, i testiklarna hos män och i fettvävnad. Östrogen i stort tillverkas också i största mängd i äggstockarna men studier har visat att östrogen även produceras på andra ställen såsom i fettceller och i binjurarna.

Konsekvenser av en låg mängd av östrogen

Östrogen spelar som tidigare nämnt en viktig roll i kvinnors utveckling och hormonet påverkar även många organ i kroppen, till exempel livmodern, skelettet och hjärnan. Detta innebär att man kan få många olika symtom när mängden av östrogen i kroppen minskar. För tjejer som inte har nått puberteten eller kvinnor som närmar sig menopausen är det normalt med en låg mängd östrogen i kroppen, men kvinnor i alla åldrar kan ha en låg nivå av östrogen i kroppen.

Några vanliga symptom och effekter av en låg mängd östrogen i kroppen innefattar bland annat:

  • Infertilitet på grund av minskad ägglossning
  • En ökning av urinvägsinfektioner på grund av ett tunnare urinrör
  • Oregelbundna eller utebliven menstruation
  • Humörsvängningar
  • Värmesvallningar
  • Trötthet

Hormoner som östrogen kan också spela en viktig roll gällande viktkontroll och hur mycket fett som kroppen lagrar. Låga östrogennivåer kan därmed bidra till viktuppgång och därav ansamlingen av fettdepåer runt höft, mage och lår hos kvinnor som genomgått klimakteriet. Den minskade mängden av östrogen leder dessutom till att fettfördelningen i kroppen förändras, det vill säga var i kroppen som fettet lagras. Du kan till exempel få mer fett runt midjan och inne i magen bland organen.
En mindre mängd östrogen kan så småningom också öka risken för att skelettet blir svagare, så kallad benskörhet.

En låg mängd östrogen i kroppen är en naturlig följd av klimakteriet.

Ett ökat midjemått och bukfetma ökar bland annat risken för att få typ 2-diabetes. Risken att få höga halter av blodfetter ökar också efter den sista menstruationen. Att ha både mer fett runt midjan och höga halter av blodfetter ökar risken för olika hjärt-kärlsjukdomar och högt blodtryck. Dessa riskfaktorer ökar även risken att drabbas av det så kallade metabola syndromet; ett samlingsnamn för ett antal faktorer som alla ökar risken för att drabbas av olika typer av sjukdomar.

Fettcellens betydelse för produktionen av östrogen

Faktum är att fettcellen, förutom att lagra fett, också fungerar som ett endokrint organ och är därmed en körtel som producerar hormoner, enzymer och inflammationsproteiner som alla är väldigt viktiga komponenter i kroppen. Även könshormonerna testosteron och östrogen bildas alltså delvis i fettceller.

Därmed är fettcellerna också en viktig komponent vid produktionen av östrogen i kroppen. Mer ingående är det enzymkomplexet aromatase som står för östrogensyntesen och detta enzymkomplex finns i fettceller. Aromatase konverterar androgener som produceras i binjurebarken och i äggstockarna till östrogen.

Det står alltså klart att det även finns en stor mängd östrogen i fettceller. Vid en behandling där fettceller töms på sitt innehåll kommer bland annat östrogener att frisläppas och det kommer därmed finnas en större mängd östrogen i kroppen. Om man har problem med en för låg nivå av östrogen, skulle en tömning av fettceller och därmed en frisläppning av östrogen, i teorin innebära minskade besvär som en låg mängd av östrogen kan ge. Däribland kan en tömning av fettceller leda till en lägre fettinlagring runt midjan och inne i magen bland organen. Detta skulle i sin tur minska risken för att utveckla typ 2-diabetes, risken att få höga halter av blodfetter samt risken för olika hjärt-kärlsjukdomar.

På Omnihealth utför vi tömning av fettceller med hjälp av icke-invasiva laserbehandlingar. Effekten av de laserbehandlingar vi använder oss av har undersökts i flertalet studier med goda resultat. Du kan därmed vara säker på att en laserbehandling hos oss ger dig de resultat och hälsofördelar som du vill ha.