När man tänker på fettceller associerar man det förmodligen direkt till det oönskade fettet man har på kroppen. Det där som man helst vill bli av med.

Faktum är att fettceller fyller långt fler funktioner än vad många är medvetna om. Vi skulle t.ex. överhuvudtaget inte överleva utan fett bland annat eftersom det är kroppens viktigaste energidepå. Energi lagras i fettceller och kan senare användas som bränsle i alla kroppens celler och fett finns dessutom i alla cellernas ytstruktur och membran.

Fettcellen som endokrint organ

Men fettceller är så mycket mer än bara ett lagringsutrymme för fett. Fettcellerna fungerar också som körtlar som producerar hormoner, enzymer och inflammationsproteiner, vilket är väldigt viktiga komponenter i kroppen. Ett av hormonen som bildas i fettväven är leptin som signalerar mättnad. Ett annat fettvävshormon är ghrelin som tvärtom signalerar hunger. Tillsammans fungerar dessa hormoner som ryggraden i hunger/mättnadsregleringen och de har därmed en stor påverkan på hur mycket du äter och därmed din vikt.
Våra fettceller utsöndrar även andra hormoner som är ytterst viktiga för vår fettförbränning och viktreglering. Ett av dessa hormoner är adiponektin. Adiponektin ökar förbränningen av fettsyror och bromsar samtidigt nybildningen av glukos i levern.

Även könshormonerna testosteron och östrogen bildas delvis i fettceller. Testosteron spelar bland annat en viktig roll i regleringen av insulin, glukos och fettmetabolismen. Om våra testosteronnivåer sjunker minskar även vår fettförbränning, vilket ofta leder till viktuppgång. Än värre är att kroppsfettet i sig minskar testosteronnivåerna eftersom fettcellerna omvandlar testosteron till östrogen.

Könshormonerna testosteron och östrogen kontrollerar även hur fettmassan fördelas på kroppen genom att aktivera östrogen- och androgenreceptorer i fettväven. Detta är anledningen till att både män och kvinnor med höga östrogennivåer lagrar mer fett runt höfterna och låren. Och om det sker en stor omvandling av testosteron till östrogen ökar fettinlagringen kring bröstkorgen, vilket förklarar fenomenet med bröst hos män och framförallt ungdomar som lider av övervikt. De har en naturligt hög testosteronproduktion men deras dåliga kost i kombination med övervikt gör att en stor del av testosteronet de producerar omvandlas till östrogen.

Fettcellen som del i din hälsa

Fettcellen är alltså en väldigt viktig komponent i kroppen vad gäller våra hormoner och inte minst vad gäller hälsan och fettförbränningen. Det finns också en stor koppling mellan fettceller och diabetes typ 2  och metabola syndromet. Diabetes typ 2 är en vanlig sjukdom i vårt samhälle idag och den kännetecknas av försämrad insulinfrisättning från bukspottskörteln och försämrad insulinkänslighet. Detta leder i sin tur till att kroppens celler har svårt att ta upp glukos från blodet eftersom insulin behövs för att cellerna ska kunna ta upp glukos.

Fettceller hos personer med övervikt eller fetma har ofta en ökad fettfrisättning. Fettet som frisätts kan tas upp av andra vävnader såsom bukspottskörteln, levern eller muskler, vilket skapar så kallad ektopisk fettinlagring och detta kan orsaka försämrad insulinkänslighet i dessa organ. Försämrad insulinkänslighet minskar cellers känslighet för insulin och kan därmed orsaka typ 2 diabetes.

Det som bestämmer fettmassan hos en individ är fettcellernas storlek och antalet fettceller. Människor med fetma har t.ex. både större fettceller och ungefär dubbelt så många fettceller som normalviktiga personer. När man talar om viktnedgång är det sedan länge känt att förändringar i fettvävens storlek i vuxen ålder sker genom förändringar i fettcellernas storlek, medan studier har visat att antalet fettceller inte påverkas vid viktnedgång. I en studie där fettbiopsier från bukens underhudsfett studerades, kunde man dock visa att antalet fettceller ökar i samband med viktuppgång.

Därför kan det för många vara attraktivt att genomföra en operation där fettceller tas bort, men det finns mer gynnsamma sätt att gå ner i vikt på. För det första är en operation alltid en stor påfrestning på kroppen och en operation innebär alltid ett antal risker. Dessutom har vi ju redan fastställt att fettcellerna har en rad olika funktioner i kroppen och därav är det inte  fördelaktigt att ta bort dem helt – kroppen vill uppnå homeostas.

Ett bättre alternativ är att tömma fettcellerna på dess innehåll genom Omnihealthmetoden där vi bland annat använder Verju laserbehandling.  Därmed kommer t.ex. de hormoner som bildas och lagras i fettcellerna att komma ut i kroppen, vilket kan ha en rad positiva effekter på kroppen. Vid tömning av fettcellerna frigörs även de lagrade fettsyrorna, varav fettcellerna blir mindre och det är detta som leder till viktnedgång. Därmed minskar du i vikt medan din kropp samtidigt kan dra nytta av de hormoner och andra proteiner som produceras i fettcellerna. Tömning av fettcellerna kan utföras av oss på Omnihealth.

Fettcellen kan bli sjuk – Lipödem

En sjukdom hos kvinnor som ofta misstas för övervikt är lipödem. Det är en fettvävnadssjukdom, vilket innebär att sjukdomen uppkommer till följd av en störning i fettvävnaden. I frisk fettvävnad lagras fettsyror i fettvävnaden för att senare t.ex. kunna användas som energi. Men om man drabbas av lipödem så fylls fettvävnaden även med lymfvätska som kroppen av någon anledning inte lyckas transportera bort. Lymfvätskan ska inte lagras i fettcellen när vävnaden är frisk, utan fettvävnaden är till för lagring av fettsyror. Fettceller tomma på fettsyror kommer alltså ändå öka i volym till följd av att lymfvätskan fyller dem.
Lipödem leder ofta till snabb viktuppgång med till synes bubblig fettväv kring lår och rumpa. Eftersom lipödem är en kronisk sjukdom går den inte att bota till 100%.