Fettsugning blir allt vanligare, som kan kosta en hel del pengar för den som söker den perfekta kroppen genom denna procedur. Numera finns även så kallad medicinsk turism där man kombinerar en härlig semesterresa utomlands med kirurgiska ingrepp, ofta fettsugning, till ett lägre pris. Det kan verka som en snabb, enkel och riskfri lösning på de där besvärliga områdena som träning och bra kost inte kommer åt. Men det finns tydliga risker med estetisk fettsugning.

All kirurgi medför risker

All kirurgi, även fettsugning, har sina risker. Dessa kan röra sig om lindrigare komplikationer, som att drabbas av obehagligt illamående av läkemedel och smärtstillande till allergichock och svårigheter att tåla generell anestesi. En fara som alla kirurger är rädda för är post-operativa bakterieinfektioner, som drabbar patienten efter avslutad operation och som kan få fatala konsekvenser. Illamående från antibiotikan, läckande variga och svårläkta sår, och till och med blodförgiftning kan göra läkningstiden lång och påfrestande. Vid fettsugningar och andra operationer som genomförs utomlands är dessutom risken betydligt högre att drabbas av multiresistenta bakterier, t.ex MRSA, som är svåra – ibland nästintill omöjliga – att behandla med antibiotika. Även om patienten inte insjuknar med symtom av MRSA, kan patienten bli bärare, och istället sprida bakterierna till sina nära och kära. Bland allvarliga risker finns även blodpropp, blödningar under och/eller efter operationen och hjärtstillestånd.

Resultatet efter fettsugning blir inte alltid som väntat

Ofta uppstår ojämnheter i huden, som ibland kan vara synbara för ögat. Fettsugningen kan även påverka nerver och skada eller slita av dessa med minskad känsel eller funktion som följd. Mängden fettvävnad och hudens elasticitet kan också ha avgörande betydelse för slutresultatet. Om stora mängder fett tas bort från ett och samma område, eller om fettsugning sker där hudens elasticitet inte är så bra, blir resultatet istället ett område med överflödig och hängande hud. För att ta bort överflödig hud krävs operationer med riskfyllda moment och dessa lämnar nästan alltid efter sig missprydande ärr. Det kan vara svårt att få åtgärda problemen med överflödig hud, missprydande ärr och synbara ojämnheter genom offentlig vård efter ett ingrepp som man själv har betalat för. Då kan man bli tvungen att åter vända sig till privata kliniker och genomgå en eller flera operationer för att försöka korrigera de problem som uppstått.

Kommer fettet tillbaka efter en fettsugning?

Tidigare trodde man att kroppens fettceller var mer eller mindre konstanta, och att fettsugning därför permanent minskade antalet fettceller i kroppen. Nu vet man att fettceller hela tiden nybildas, även om de har en lång livstid på 7 år. Fettväven lagrar inte bara fett, utan hjälper även till att styra kroppens metabolism och påverkar både hormoner och inflammation. Precis som många andra av kroppens organ så försöker fettväven behålla homeostas – jämnvikt – och försvara sig mot förändringar. Plötslig viktnedgång aktiverar därför ett antal mekanismer som ska motverka minskade mängder fett. Vid fettsugning försöker kroppen kompensera för denna förändring genom att lagra fett någon annanstans på kroppen, oftast runt armar och axlar.

Studier har visat att vid fettsugning på kvinnor som inte är överviktiga ökar peptiden Visfatin signifikant efter operationen. Visfatin är ett ämne som upptäcktes så sent som 2005, och där mycket forskning fortfarande pågår. Visfatin hjälper till att reglera kroppens fettlager, och kan aktivera fettinlagring genom liknande mekanismer som insulin. En ökning av Visfatin innebär att ökade mängder fett lagras, främst på överkroppen och runt kroppens organ. Denna kompensatoriska mekanism, som leder till mer fettvävnad på kroppen kan motverkas exempelvis genom Omnihealths medicinska laser.  Idag vet man inte hur länge Visfatins fettlagrande effekt ökar efter fettsugning, men det kan vara livslångt.